top of page

Vallmo och vått mot vått / Poppies and wet-on-wet

Under sommaren 2020 fick jag en beställning på målningar med blommotiv. Det skulle vara två målningar i A4-storlek för inramning för att sitta sida vid sida i ett nyrenoverat kök. Jag älskar att måla blommor men också miljön runt blommorna, hur de ju utgör ett uppdukat bord av läckerheter för olika små individer som svärmar runt dem. Jag växte upp i den lilla staden Vadstena på Östgötaslätten som under sommarhalvåret omges av vajande fält. Inte allt för sällan får de sällskap av vallmon som står ståtlig och röd i allt det gula och gröna. Och runt dessa majestätiska blommor svärmar ofta olika insekter och pollinerare. Därför har vallmon och livet runt dem en speciell plats i mitt hjärta och det var därför ett enkelt val för denna beställning.


Under detta märkliga år, tongivet av den rådande pandemin, var det under sommaren en vardagslyx att kunna ta mina färger och sätta mig i trädgården och måla. Experimentera i ackompanjemanget av pollinerarna i min egen trädgård. Det är verkligen så befriande att sitta ute och måla när och om vädret tillåter och om tillfälle ges.


Att experimentera med vått mot vått i mina bakgrunder tycker jag är väldigt spännande och akvarellfärgens organiska form gör att den får eget liv och att jag får anpassa mig till mediet snarare än tvärtom, en väldigt befriande känsla. I dessa två målningar jobbade jag lite extra med att låta bakgrunden vara och sparade detaljerna till förgrunden. Att måla med akvarell är för mig en ständig utvecklingsresa och jag får nya insikter för varje ny målning.


Jag tycker att målningarna i slutänden lyckades förmedla den där känslan av aktivitet kombinerad med stillhet som jag ville fånga.

During the summer of 2020, I received an order of two paintings with floral motifs. There would be two A4-size paintings for framing to sit side by side in a newly renovated kitchen. I love to paint flowers but also the environment around the flowers, how they form a set table of delicacies for various small individuals that swarm around them. I grew up in the small town of Vadstena among st the County of Östergötland's rolling plains and swaying fields. Often they are in the summer accompanied by poppies that stand stately and red in all the yellow and green. And around these majestic flowers often swarm various insects and pollinators. Therefore, poppies and the life around them have a special place in my heart and it was therefore an easy choice for this order.


During this strange year the prevailing pandemic sat its tone. Do to the isolation it was an extra everyday luxury to be able to take my colors and sit in the garden and paint this summer. Experimenting with the painting in the accompaniment of the pollinators in my own garden was quite meditative. It is really so liberating to sit outside and paint when and if the weather allows and if given the opportunity.


Experimenting with wet-on-wet in my backgrounds is very exciting and the organic nature of the watercolor paint gives it its own life. I get to adapt to the medium rather than the other way around and it is a very liberating feeling. In these two paintings I worked a little extra to leave the background and saved the details to the foreground. Painting with watercolor is for me a constant journey of development and I gain new insights for each new painting.


I think the paintings in the end managed to convey that feeling of activity combined with stillness that I wanted to capture.

4 views0 comments
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page